Utorak, 7. 2. 2017.

Dovršene informativne radionice u sedam petih razreda

U ponedjeljak 6. 2. dovršili smo prvi edukativni krug, odnosno proveli informativne radionice s učenicima petih razreda Osnovne škole Poreč i TOŠ Bernardo Parentin u sklopu projekta “7 zlatnih pravila participacije djece”.

Radionice su vodile Sunčica Damjanović, Snježana Lehman i Sniježana Matejčić. Održale smo ih u okviru sata razrednika/ce, a bilo je uključeno ukupno 126 djece. Cilj informativnih radionica bio je zainteresirati djecu, detektirati one koji bi željeli naučiti više i detaljnije o tome kako se uključiti u donošenje odluka koje se tiču djece.

Projektom je planirano raditi sa skupinom ne većom od 20 djece, jer je to optimalan broj u participativnom modelu neformalne edukacije, daje svakom djetetu priliku za sudjelovanje i iskazivanje vlastitih stavova. Međutim, nakon informativnih radionica koje su razrednici/e i pedagoginje/psihologinje ocijenile uspješnima i zanimljivima, za nastavak edukacije prijavilo se čak 43 djece. Doduše, lako je moguće da se sva djeca ipak neće uključiti u nastavak zbog drugih obaveza, ali broj prijavljenih sugerira da ćemo radionice drugog kruga planirati za dvije ili čak tri manje grupe, jer želimo uključiti svu zainteresiranu djecu.

Drugi krug edukacije povezujemo s planom organiziranja izbora za Dječje gradsko vijeće Poreča-Parenza. Na taj bi se način trajno osiguralo sudjelovanje djece u odlukama koje donose odrasli, a koje se na njih odnose, čime im se daje pravo sudjelovanja u izgradnji njihove budućnosti.

Participacija djece u donošenju odluka koje ih se tiču jedno je od dječjih prava izrijekom spomenuto u članku 12 Konvencije UN o pravima djeteta, a naglašena je u nacionalnim dokumentima koji štite dječja prava. Iskustvo za projekt 7 zlatnih pravila DND je preuzeo iz uspješnog škotskog primjera dobre prakse, a Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike ga je financijski podržalo. Posebno zahvaljujemo objema porečkim školama, odnosno njihovim ravnateljicama, stručnim suradnicama i razrednicima/razrednicama na zaista uspješnoj suradnji.

NOVOSTI

 • Bankelice

  Počeli smo projekt koji smo nazvali Bankelica, koji nam financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a kojem je cilj ...

 • O Zabavnoj ljetnoj bazi 2018

  Ovogodišnja  ZLJB bila je, kao i sve prije nje, jedinstvena - po onih 312 poznatih i novih lica koja su ...

 • Pokrećemo znanstvene radionice

  Djeci i roditeljima nudimo temu za razmišljanje - nove cjelogodišnje radionice koje bi djecu uvele u svijet znanosti. Podijelili smo ...

 • Obilježeni Dani hrvatskog jezika

  Dane hrvatskog jezika i ove smo godine obilježili na zabavan i poučan način. U petak, 16.03.2018., u osnovnoj školi ...

 • Sa 21- velikog malog karnevala - bolje ikad nego nikad

  Kasnimo s viješću o karnevalu, ali bolje ikad nego nikad. Volimo kad je početak godine šaren i urnebesan, a ovaj ...