Financijski plan Društva Naša djeca Poreč za 2018. godinu

Usvojen na Skupštini 19. 12. 2017. godine

3

PRIHODI osnovne djelatnosti:

32
Članarine i članski doprinosi
265.400,00
34
Prihodi od imovine – prihodi od financijske imovine – kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
50,00
35
Prihodi od donacija iz državnog proračuna, jedinica lokalne i područne samouprave, prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, prihodi od građana i kućanstava, ostali prihodi od donacija
124.700,00
36
Ostali prihodi (npr. sredstva za mjeru za zapošljavanje, sredstva prebačena iz prethodne godine)
140.700,00
Prihodi iz EU fondova
57.814,27
UKUPNO
588.664,27
4
RASHODI osnovne djelatnosti:
41
Rashodi za radnike
262.045,00
42
Materijalni rashodi
321.869,27
43
Rashodi amortizacije
1.600,00
44
Financijski rashodi
3.150,00
UKUPNO
588.664,27

ukupno planirani prihod organizacije u 2018. godini

586.664,27

%

Od toga ostvareno iz:
državnog proračuna
0
0
proračuna JPL(R)S
103.200,00
18%
Grad Poreč – projekti
90.000,00
15%
Grad Poreč – Kvalitetno slobodno vrijeme, kvalitetna prevencija
40.000,00
Grad Poreč – Zabavna ljetna baza
47.000,00
Grad Poreč – Dječje gradsko vijeće
3.000,00
Grad Poreč – ostalo
Grad Poreč -Veliki mali karneval
9.000,00
9.000,00
2%
Ostale JLS
4.200,00
1%
Općina Tinjan
400,00
Općina Sv. Lovreč
1.800,00
Općina Tar
2.000,00
proračuna Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva ili drugih javnih zaklada i institucija
10.000,00
1,7%
prihoda iz EU fondova i drugih međunarodnih donatora/institucija
0
0
vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem dopuštenih djelatnosti
0
0
prihoda od članarine
265.400,00
45,24%
donacija privatnih i/ili pravnih osoba
67.314,27
11,47%
ostali prihodi
31.556,75
37.550,00
6,4%