Ponedjeljak, 20. 11. 2017.

Međunarodni dan djeteta

Međunarodno dan djeteta obilježava se na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1989. godine usvojila Konvenciju o pravima djeteta, koju je do danas potpisalo 196 država, sve članice UN-a osim Somalije i Sjedinjenih američkih država i time je postala međunarodni sporazum koji je u povijesti najbrže i najšire prihvaćen. Ali, ne i univerzalno. Zato i obilježavamo međunarodni dan djeteta – da skrenemo pažnju na to koliko još posla ima kako bi svako dijete bilo rođeno slobodno i sa svim pravima koja mu pripadaju kao ljudskom biću.
U prvih 25 godina Konvencije učinjeni su bitni pomaci: gotovo je prepolovljen broj umrle djece mlađe od 5 godina, gotovo je iskorijenjena dječja paraliza, 23 posto djece više upisano je u osnovne škole, nekoliko milijuna djece više ima pristup pitkoj vodi i sanitarnim uvjetima. Međutim, gotovo dvjesto milijuna djece prisiljeno je raditi i ne idu u školu, a između 500 milijuna i 1,5 milijarde djece izloženo je nasilju. Puno toga u svijetu još treba promijeniti, a djeca brzo rastu – odrasli ne rade dovoljno brzo kako bi svako dijete imalo jednaka prava. Najranjivije skupine djece su ona bez roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djece iz etničkih manjinskih skupina, djeca prisiljena na rad i druge oblike iskorištavanja. Toj djeci najčešće odrasli krše pravo na život, zaštitu i slobodu.
Danas je svijet malo bolje mjesto za djecu nego prije 28 godina, ali niti izdaleka onako dobro kako bi trebalo biti, jer svako dijete ima pravo ići u školu, biti sito i zaštićeno od nasilja, biti voljeno, provoditi slobodno vrijeme u igri s prijateljimai prijateljicama, ići liječniku kad je bolesno, imati pitke vode, slobodno izreći svoje mišljenje, sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na život djeteta. A odrasli su pozvani sve to omogućiti djetetu.

 

NOVOSTI

 • Grota na grotu, kažun

  Prva od šest radionica planiranih u projektu Hižica puna priča protekla je sjajno u prostoru Mjesnog odbora Fuškulin. Četrnaest djevojčica ...

 • Predstavili smo "Hižicu punu priča"

  S Irides Zović, voditeljicom Gradske knjižnice Poreč koja nam je projektni partner, predstavili smo u gradskoj vijećnici gradonačelniku Lorisu Peršuriću, ...

 • Osma Zabavna ljetna baza

  Osma Zabavna ljetna baza završena je 17. kolovoza feštom punom emocija, jer je to posljednji ljetni kamp DND-a u prostoru ...

 • Druga smjena Zabavne ljetne baze

  U drugoj smjeni Zabavne ljetne baze imali smo četiri skupine djece – bila je potreba oformiti još jednu grupu srednjeg ...

 • Prva smjena Zabavne ljetne baze

  Prva smjena Zabavne ljetne baze već je iza nas. Veselje i smijeh proizvodilo je 75 djece, svakog dana os 6:45 ...