TAG

Konvencija UN o pravima djeteta

Međunarodni dan djeteta

20. 11. 2017.

Međunarodno dan djeteta obilježava se na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1989. godine usvojila Konvenciju o pravima djeteta, koju je do danas potpisalo 196 država, sve članice UN-a osim Somalije i Sjedinjenih američkih država i time je postala međunarodni sporazum koji je u povijesti najbrže i najšire prihvaćen. Ali, ne i univerzalno. Zato …

Opširnije