Plan rada DND Poreč 2016. godina

URED

U odnosu na 2015. godinu u uredu će biti jedna osoba manje zaposlena, barem neko vrijeme, jer Petri Tripar u veljači završava godina dana stažiranja bez zasnivanja radnog odnosa, a nemamo novca da je zadržimo. Bilo bi idealno pronaći ponovno stažistu/stažisticu na godinu dana, pa kroz projekte osigurati plaću za nastavak.

Tri voditeljice plesnih radionica i dalje su zaposlene i plaćene prema broju grupa/djece koje vode. U prvom dijelu godine u njihovim radionicama je ukupno 193 djece u 9 plesnih grupa. Ovisno o prihodima i u ovoj ćemo godini nastojati organizirati dodatnu poduku baleta iz vlastitih izvora. Za vođenje radionica break dancea, u kojima u prvom dijelu godine imamo 3 skupine polaznika, ukupno 42 djece, kao i za vođenje likovne i dramske radionice angažiraju se vanjski stručnjaci/stručnjakinje na autorske ugovore.
Jedna osoba i dalje je zaposlena na poslovima kućnog majstora i voditelja tehničke radionice Mali majstor.

Ured koordinira sve aktivnosti, osmišljava nove programe zajedno s Izvršnim odborom, upravlja udrugom (administrativni i računovodstveni poslovi, izvještavanje donatora), priprema projekte, kontaktira s medijima, administrira facebook stranicu i uskoro ponovno web stranicu koja je u izradi i trebala bi biti dostupna od sredine siječnja, vodi Dječji forum…
Ugovor o institucionalnoj potpori (druga godina) potpisan je s Nacionalnom zakladom (157.992,79) i novac od potpore bez prekida će dolaziti na račun. Iz toga izvora pokriveno je 10% plaće tajnice, ove godine samo 75% planirane plaće voditeljice projekata, nabavka projektora i platna, reklamnog „pinguina“, flip-chart stalka za radionice i jedne termo peći. Pokriva nam i trošak tiskanja kalendara, 5.000 kuna troška tiskanja materijala za aktivnosti i za 20-u godišnjicu. Imamo 3.000 kn za kostime i scenografiju, 1.800 kuna osvježenja za volontere, udjele u troškovima knjigovodstva, telefona, pošte, banke, higijenskih potrepština, čišćenja kampa, uredskog materijala i za izradu nove web stranice.

IZAZOVI: Već se ove godine pokazalo koliko energije, vremena ali i stručnosti iziskuje prilagodba rada DND-a novom Zakonu o udrugama i o financijskom poslovanju udruga te izvještavanju, a u sljedećoj godini ta se napetost nastavlja – od još neizvjesnijeg financiranja, do drugačijeg vođenja financijskog poslovanja.

CJELOGODIŠNJI PROGRAMI

Nismo predvidjeli nove radionice, premda ćemo pokušati i naredne godine s uvođenjem dvije za koje nismo imali dovoljan broj zainteresiranih: rekreacija za osnovnoškolce koji se ne bave ninakvim sportom (pretilost, loše držanje, slaba tjelesna kondicija) i za sportsko-plesnu igraonicu za predškolce u dopodnevnim satima, za djecu koja ne idu u vrtić.

Plesne radionice – uz sadašnjih 9 plesnih grupa, koje nastavljaju s radom planiramo jednu novu grupu, jer za predškolce imamo listu čekanja od 9 mjeseca. Za starije plesne grupe organizirali smo poduku u baletu dva puta mjesečno, što pokrivamo iz vlastitih prihoda. Radionice vode Adila, Beti i Ivana, a plesna pedagoginja Vlasta dolazi iz Zagreba (ne samo za nas).

Breakdance – trenutno imamo 42 djece u 3 grupe, ali predviđamo prosjek od 30 djece u dvije grupe. Vodi ih Valentin Gašparini.

Dramska radionica – Imamo 13 djece u dramskoj, što je napredak u odnosu na prethodnu godinu, a vjerujemo da je dobrim dijelom interes djece probudila predstava koju je dramska grupa odigrala u ljetnom kampu. Dramska radionica je za djecu besplatna. Vode je MarijaBiočić i Valentin Gašparini.

Likovna radionica – Sada ima 11 djece i vodi je Marina Pacenti.

Mali majstor – Postoji interes djece, a počet će raditi u siječnju, ako Jovica ne bude spriječen.

Dječji FORA FORUM – Provodimo ga od listopada 2015. u 2d razredu Osnovne škole i imamo 13 djece, ponedjeljkom i petkom, svaki drugi tjedan kad djeca imaju nastavu dopodne. Vode Snježana Lehman i Sniježana Matejčić i nastavljamo s tom grupom djece u 2016. godini. Pokušat ćemo uz Forum podići Dječje gradsko vijeće.

PROJEKTI

Priključi se – Financiran sa 7.840 kuna iz male Zaklade, namijenjen Adilinoj grupi Happy. Provodi se od sredine siječnja do kraja travnja i zapravo pokriva dio troška Adili koja to radi volonterski, te javnu akciju – ples i dijeljenje letaka o inkluziji na Trgu slobode za Dan grada.

Krov glavu čuva – Financiran iz male Zaklade s 13.000 kuna – uređenje plafona još jedne zgrade u remontu za radionice i kamp.

Karneval – organizacija DND, financiranje Grad

Dan grada i Međunarodni dan plesa – organizacija – naš doprinos programima za Dan grada, minimalni trošak osvježenja za djecu koja sudjeluju iz naših sredstava

Pozdrav proljeću – predstavljanje rada DND grupa u ožujku. Minimalni trošak scenografije.

Zabavna ljetna baza – kamp smo predvidjeli u lanjskim okvirima, jer nemamo prostornih uvjeta za prihvat više djece, premda postoji potreba, pogotovo u srpnju. Postoji mogućnost da se javimo na natječaj za „gradski kamp“, ali detalje najprije moramo dogovoriti s mogućim voditeljima.

PROGRAMI VEZANI ZA VAŽNE DATUME

KRAJ LISTOPADA – domaćinstvo smotre Saveza DND Hrvatske – sa 10.000 vlastitih sredstava kanimo pokriti troškove smještaja za 8 osoba dva dana, oblikovanje i tiskanje plakata i osvježenje za sudionike.

STUDENI – 20 godina rada DND – predstava i svečana Skupština, poklon šalice ili majice za djecu, putni trošak i smještaj dvije osobe iz Saveza, tiskanje plakata i monografije – trošak 30.000 kn ćemo pokriti iz vlasitih sredstava
22. 04. Dan planeta Zemlje – bez troška, uključujemo u druge programe
15. 05. Dan obitelji – Pokušavamo dogovoriti s međunarodno proznatim stručnjakom, dr. Rajovićem, predavanje i radionicu na temu važnosti igre u odrastanju, za što bismo tražili posebno novac iz Ureda za udruge koji pokriva putni trošak i smještaj inozemnog stručnjaka na znanstvenom skupu, ali nas obavezuje organizirati stručni skup. Osim toga planiramo obiteljsku biciklijadu uz trošak izrade plakata i osvježenja za sudionike/ce, te možda trošak autorskog honorara za stručnjaka koji će izraditi program pokazivanja vještina bicikliranja.
21. 03. Svjetski dan pjesništva – „Stihovi ne priznaju granicu“ – održati napetost pisanja stihova u osnovnim školama na materinjim jezicima i završnu priredbu čitanja najboljih stihova uz trošak osvježenja za djecu.
12. 06. Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada i 30. 07. Međunarodni dan prijateljstva – obilježit ćemo u kampu
19. 09. Međunarodni dan igara – organiziramo igre roditelja i djece u dvorištu remonta
02. 10. Međunarodni dan nenasilja – uklopit ćemo u Dječji forum
03. – 09. 10. Međunarodni dan djeteta i dječji tjedan – bez bitnog troška
kraj listopada – domaćinstvo Smotre Saveza Društava Naša djeca
20. 11. Svjetski dan Konvencije UN-a o pravima djeteta – tradicionalna predstava „Imaš pravo imati pravo“ za koju imamo trošak izrade plesnih kostima (koje djeca koriste i za druge prilike) te osvježenja za sudionike. Programi povezani s obilježavanjem 20 godina rada DND-a: dječja predstava, svečana Skupština

Prosinačke svečanosti:
1. Grinčev slatki kutak – scenografija iz vlastitih izvora, bez velikog troška, keksići iz donacije uz minimalni trošak jestive boje koji možemo pokriti iz donacija prodajom novogodišnjih ukrasa na štandu.
2. Druženje djece iz naših radionica i roditelja s Djedom Mrazom – trošak sokova za djecu i eventualno keksića, ako ne uspijemo dobiti u donaciju
3. Veseli glasi/Voci allegre – iz vlasititih izvora 10.000 kuna preuzimamo plaćanje honorara voditeljima i koreografima, tiskanje plakata i priznanja, te osvježenje za sudionike/ce.