Program rada DND Poreč

2019. godina

Plan rada DND Poreč za 2018. godinu

CILJEVI U 2018.

S obzirom da je izrada nove Strategije Društva planirana u veljači 2018. plan rada za 2018. godinu izrađuje se prema prioritetnim programskim područjima Društva Naša djeca Poreč i strateških ciljeva iz „Strateškog plana Društva Naša djeca Poreč 2014-2018.“:

 1. Osnivanje dječjeg gradskog vijeća
  1. edukacija vijećnika
  2. senzibiliziranje javnosti i gradskih vlasti
  3. edukacija djece
  4. organiziranje izbora
  5. osiguravanje kontinuiteta
 2. Stvaranje stabilnih uvjeta za provođenje programa za djecu
  1. pronalaženje i educiranje volontera
  2. osiguravanje kontinuiranog educiranja voditelja aktivnosti
  3. proširenje programa novim aktivnostima za djecu
  4. pronalaženja novih izvora financiranja
  5. ekipiranje uredskog tima
  6. uvođenje novih ljudi u Upravni odbor DND-a
  7. stvaranje partnerskih odnosa s gradskim vlastima
  8. pronalaženje objekta koji će grad biti spreman dodijeliti za „kuću DND-a“ odnosno „kuću OCD-a“
 3. Suradnja i partnerstva s organizacijama civilnog društva, posebno onim lokalnim
  1. umrežavanje na temelju srodnih ciljeva
  2. planiranje zajedničke budućnosti (projektna partnerstva, zajednički prostori i službe.)
  3. edukacija i zaduženja

Specifični ciljevi u 2018. godini

 • zagovaranje i ostvarivanje dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja te stvaranje jednakih mogućnosti za svu djecu,
 • aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme u područjima: izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, zdravlje i sigurnost djece, prevencija pretilosti i promocija zdravih životnih stilova, prevencija nasilja među djecom i neprihvatljivog ponašanja među djecom, kultura, rekreacija te humanitarno djelovanje,
 • podrška roditeljima u odgoju djece,
 • jačanje vrijednosti volonterstva u zajednici (odgoj za volontiranje i volonterski rad),
 • promocija i vidljivost Društva u javnosti
 • financijska održivost i jačanje kapaciteta Društva.

DND Poreč će i u 2018. godini i dalje nastojati organizacijski jačati i razvijati se u skladu sa strateškim ciljevima za razdoblje od 2014.-2018., ali u velikoj mjeri ovisit će o gospodarskom, političkom, zakonodavnom i socijalnom okružju u lokalnoj zajednici, u Hrvatskoj i šire. Polazište za rad Društva i dalje će biti: Konvencija UN-a o pravima djeteta, Strategija Vijeća Europe za prava djece 2016.-2021., EU Agenda za prava djece, Globalni ciljevi održivog razvoja UN-a do 2030., Ustav Republike Hrvatske i pozitivnim zakonima RH (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine, periodička izvješća Vlade RH o stanju prava djeteta Odboru UN-a za prava djece, Preporuke Odbora UN-a za prava djeteta.), „Lokalna zajednica – izvorište Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih (Zagreb, 2003).
– „Gradska slika zdravlja i okvir gradskog plana za zdravlje Grada Poreča“ (Poreč 2008) – prioritet ulaganja su djeca i mladi (kvalitetno slobodno vrijeme i prevencija rizičnih ponašanja).
Statut Društvo Naša djeca – Poreč, od 2015 godine, članak 9., 10., 11., 12.

Program rada DND-a Poreč za 2018. godinu radimo na temelju potreba i želja djece i roditelja i naših mogućnosti da to ostvarimo s obzirom na materijalne i ljudske resurse. Dovezujemo ih na i radimo prema programima Saveza DND-a Hrvatske koji su uvršteni u Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Dječji forumi, Dječja vijeća, Gradovi i općine – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici).

Program rada usklađujemo i s programom Europskog parlamenta koji je 2018. godinu proglasio Europskom godinom kulturne baštine. DND Poreč će se kroz aktivnosti svojih radionica, kroz projekte koje namjeravamo prijaviti na natječaje za financijsku potporu koji će tek biti objavljeni (ukoliko se bude uklapalo u uvjete natječaja), pridružiti obilježavanju ove godine organizirajući aktivnosti kojima će biti cilj podizanje razine svijesti o europskoj povijesti i vrijednostima te jačanje osjećaja europskog identiteta. U ostvarenju tog cilja planiramo pojačati suradnju s institucijama koje se bave kulturnom baštinom, prvenstveno sa Zavičajnim muzejom Poreštine. U planu za 2018. godina također je i nastavak ostvarivanja prava djece i skretanja pozornosti na poštivanja prava djece osobito na pravo sudjelovanja djece u odlukama koje donose odrasli a odnose se na djecu, zatim na položaj djevojčica u obilježavajući Međunarodni dan djevojčica, kao i aktivnosti promocije prevencije pretilosti u djece te promocije zdravlja, zdrave prehrane i zdravih životnih stilova (Dan obitelji, Dječji tjedan).

DND Poreč će se također svojim aktivnostima priključiti kampanji Savez-a DND-a Hrvatske u kampanji 17 globalnih ciljeva UN-a za održivi razvoj do 2030.

Ured

S obzirom da s 2017. godinom završava trogodišnje financiranje Nacionalne zaklade preko Institucionalne podrške, za 2018. godinu bilo je potrebno osigurati dostatna sredstva za nesmanjeni nastavak aktivnosti Društva. Velikim naporom, štednjom koja nije bila na uštrb planiranih aktivnosti s djecom i za djecu, trudom oko animiranja tvrtki i građana na doniranje sredstava i odgovornim raspolaganjem financijskim sredstvima kao i partnerstvom s udrugom CGI u Europskom projektu Volontiranje To Go, uspjeli smo osigurati sredstva za dvije zaposlene osobe – tajnicu Društva i stručnu suradnicu za pripremu i praćenje projekata te promociju Društva, kojim se osigurava nesmanjeni kontinuitet rada DND-a Poreč i u 2018. godini. Dosadašnja tajnica Društva odlazi u mirovinu 10.6.2018. godine, neophodno je pronaći osobu koja će nastaviti raditi taj dio posla u Društvu.

Za vođenje radionica break dancea, dramske, plesne, ples za mame i bebe, relax radionice za roditelje i odgajateljice, kreativne radionice na talijanskom jeziku za vrtićki zrast angažiraju se vanjski stručnjaci/stručnjakinje na autorske ugovore. Likovnu radionicu volonterski vodi Venis Gregurović, a streličarsku Fredi Stojnić, također volonterski. U 2018. godini planirali smo edukativne radionice vanjskih stručnjaka/kinja za djecu, roditelje i/ili obrazovne radnike/ce.

Ured koordinira sve aktivnosti, provodi stare i osmišljava nove programe i aktivnosti zajedno s Upravnim odborom, upravlja udrugom (administrativni i računovodstveni poslovi, izvještavanje donatora), priprema projekte, kontaktira s medijima, administrira facebook stranicu i web stranicu, vodi radionice Dječjeg foruma i aktivnosti oko Dječjeg gradskog vijeća kojeg, na žalost još uvijek nismo uspjeli podignuti.

IZAZOVI: Prilagodba nove tajnice i upoznavanje sa svim poslovima i aktivnostima koje se provode u udruzi, kao i nastojanje i neizvjesnost da se planirani prihod za 2018. godinu i ostvari stavlja pred Društvo puno novih izazova i u 2018. godini.

CJELOGODIŠNJI PROGRAMI

U 2018. godini planiramo nastaviti s plesnom radionicom – kreativnom plesnom igraonicom s elementima klasičnog baleta. Planiramo povećati broj djece većim angažiranjem oko informiranja roditelja o vrijednosti ove radionice. Voditeljica je plesna pedagoginja Andreja Široki.

Breakdance – planiramo tri grupe djece podijeljene po uzrastu i znanju ukupno prosječno 30 djece. Vodi ih Valentin Gašparini.

Dramska radionica – u radionici planiramo sudjelovanje 8 djece. Vodi ih Valentin Gašparini. Radionica je za djecu besplatna.

Likovna radionica – Planiramo obuhvatiti vrtićku djecu, barem 8 polaznika i polaznica. Volonterski ju vodi naša članica Venis Gregurović.

Dječji forum – Kroz provedeni projekt „7 zlatnih pravila participacije“ dobili smo djecu koja su zainteresirana za ovu temu. Nastavit ćemo raditi s njima i planiramo ih odvesti na sljedeći susret Dječjih foruma Hrvatske.

Streličarska radionica – U 2017. godini formiran je Streličarski klub, u kojeg su prešla djeca iz naše radionice, u dogovoru s voditeljem planirali smo početnički tečaj streličarstva za djecu u trajanju od cca dva mjeseca. Radionicu volonterski vodi Fredi Stojnić.

Dječje gradsko vijeće – I u 2018. godini planiramo formiranje DGV-a, u suradnji s Gradom. U 2017. godini je u par navrata razgovarano o DGV-u, DND je svoj dio posla – priprema sve dokumentacije, hodograma i potrebnih prijedloga – odradio, ali na žalost Grad još nije donio odluku o pokretanju DGV-a Poreč.

Bajkaonica – promocija pričanja priča i bajki djeci u po programu Saveza uz pomoć donatora Nivea Beiersdorf koji je osigurao kutak bajkaonice kojeg je dobilo svako Društvo koje je sudjelovalo u edukaciji o pričanju priča i bajki.

PROJEKTI

U 2018. godini nemamo odobren niti jedan projekt koji je započet 2017. i proteže se u 2018. godinu, osim parterstva s CGI na projektu Volontiranje To Go.

Prijavili smo se na natječaj Minisatarstva vanjskih poslova čija bi provedba trebala biti u 2018. godini, a rezultat natječaja biti će objavljen u veljači.

Prijavljivat ćemo se na natječaje za financiranje projekata raspisane tijekom 2018. na koje imamo mogućnost prijave.

PROGRAMI

9. – 12. 1. – zimovanje djece u Mrkoplju – u suradnji s Gradom organiziramo zimovanje za cca 30-tak djece od toga je Grad planirao pokriti kompletan trošak za 15 djece u socijalnoj potrebi. Ostala djeca palaćaju 1.000 kn aranžman koji uključuje 3 puna pansiona, dnevne aktivnosti na snijegu, kreativne radionice i materijal za njih, večernju animaciju, osiguranje i prijevoz autobusom

21. Veliki mali karneval – organizacija DND, financiranje Grad

21. 03. „Stihovi ne priznaju granice“ – Svjetski dan pjesništva – – prezentacija napisanih stihova ili proze koje čitaju sama djeca autori uz trošak osvježenja za djecu.

DND-dijada – prezentacija rada radionica na kraju školske godine, trošak diplome za sudjelovanje, naša sredstva

Zabavna ljetna baza – kamp smo predvidjeli u lanjskim okvirima, jer nemamo prostornih uvjeta za prihvat više djece, premda postoji potreba. Planiramo kao i u 2017. ravnomjerno rasporediti broj djece u smjenama jer se pokazalo učinkovitije. Trošak kampa plakate, diplome sa učesnike, zahvale donatorima i volonterima, materijal za radionice, materijal za tekuće održavanje iz naših sredstava

Dječji tjedan 1.-7-10. obilježavanje dječjeg tjedna raznim aktivnostima u dogovoru s dječjim vrtićima i eventualno osnovnim školama

PROGRAMI VEZANI ZA VAŽNE DATUME

15. 05. Dan obitelji – program kojim podržavamo i promoviramo kvalitetno provođenje vremena djece i odraslih, bilo roditelja, bilo nonića, kao i edukativne radionice za odrasle. Organizirati zabavno druženje djece i odraslih, dogovoriti s nekim od stručnjaka predavanje ili radionicu za odrasle na temu važnosti igre u odrastanju. Trošak osvježenja za druženje i stručnjaka pokriti iz naših sredstava.

Dan grada, Ex tempore za djecu – naš doprinos programima za Dan grada, minimalni trošak osvježenja za djecu koja sudjeluju iz naših sredstava

11. – 17. 03. Dani hrvatskog jezika – kroz zabavne igre u suradnji s O.Š. Poreč (Vesna Milanović, knjižničarka) promovirati hrvatski jezik. Trošak osvježenje za učesnike/ce iz naših sredstava

12. 06. Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada (uklopit ćemo u DND-ijadu)

30. 07. Međunarodni dan prijateljstva – obilježit ćemo u kampu

19. 09. Međunarodni dan igara – promoviranje igre kao važnog faktora u odrastanju djece. Organiziramo zabavne igre za djecu i roditelje

02. 10. Međunarodni dan nenasilja – uklopit ćemo u Dječji forum i Dječji tjedan

11.10. Međunarodni dan djevojčica – uklopit ćemo u Dječji tjedan

20. 11. Svjetski dan Konvencije UN-a o pravima djeteta – obilježit ćemo ga radionicama o važnosti provođenja i zaštite dječjih prava

Prosinačke svečanosti

1. Sudjelovanje u programu Adventa – štand na kojem ćemo za donaciju nuditi novogodišnje ukrase – minimalan trošak – ukrasi od recikliranih materijala.

2. Druženje djece iz naših radionica i roditelja s Djedom Mrazom – trošak sokova za djecu i eventualno keksića, ako ne uspijemo dobiti u donaciju

3. Veseli glasi/Voci allegre – iz vlasititih izvora pokriti ćemo trošak tiskanja priznanja i dijela nagrada za sudionike, osvježenja za žiri. Trošak voditelja festivala pokriva Grad.