Utorak, 21. 3. 2017.

Posijali smo smijeh na nekoliko jezika

U teatrinu Zajednice Talijana Poreč rojili su se opet dječji stihovi na različitim jezicima, a čula se i dječja pjesma. Program „Stihovi ne priznaju granice“ koji smo pokrenuli prije šest godina u suradnji s osnovnim školama, potiče djecu na pisanje stihova na materinjim jezicima i tako gradimo interkulturalnost naše zajednice.  Ovogodišnja tema bila je „Sijači smijeha“, a u nju je prepuno gledalište teatrina uvela Dila, učenica drugog razreda O.Š. Poreč, pročitavši pjesmu Grigora Viteza „Gdje ćemo smijeh sijati“.

Djeca su bila posebno inspirirana zavičajnim govorom, ali su nedostajali dječji radovi na materinjim talijanskom i albanskom jeziku. Vještini pisanja stihova učenike je u OŠ Poreč podučila školska knjižničarka Vesna Milanović, u OŠ Tar-Vabriga Daliborka Škofić te Mirjam Pran iz Slovenskog kulturnog društva Oljka. U procesu nastanka pjesama i pripremi programa kao mentorice bile su uključene i učiteljice i profesorice u OŠ Poreč: Sandra Labinac Bilić, Martina Vladišković Bernobić, Snježana Sumić, Stjepana Krivačić, Irena Arvaj, Nada Andonović, Marija Selar, Davorka Škarica. Ukupno je bilo uključeno 90 djece.

Ester Grubica iz TOŠ Bernardo Parentin i Liza Kajtazi koja u OŠ Poreč drži zavičajnu nastavu na albanskom jeziku, nisu dobile autorske stihove djece, pa su ih pripremile racitirati vesele pjesme renomiranih dječjih pjesnika talijanske i albanske književnosti. Ove godine je podršku „Stihovima“ dala i Katedra čakavskog sabora iz Žminja, s pjesmom „Lipost“ malog pjesnika Nike Žarkovića iz Kaštel Novog, koja je objavljena u Zborniku „Kako ČA zvoni va Žminje 2016. godine.

Predstavljeno je s pozornice 13 pjesama čiji su autori i autorice, ovogodišnji „Sijači smijeha“: Sara Momić, Lamija Međedović, Kristian Dinić, Samuela Ajhner, Filip Andrić, Sara Prodan, zajednički rad Rejana Sulejmani, Noela Kocijančića i Chiare Vukadinović, Edi Peloža, Edvin Labinac, Filip Butković, Melani Sirotić, Daniel Đaković i Melanie Momić. Većinu pjesama su autorice i autori pročitali sami, a umjesto onih koji nisu mogli biti na susretu, pjesme su pročitali njihovi prijatelji. A program su uveselili nastupi dvaju zborova – Mali zbor OŠ Poreč koji vodi Denis Mikatović Jugovac i zbor drugog c i drugog d razreda OŠ Poreč koji vode Snježana Stifanich i Lorena Beaković.

Svake godine je i publika brojnija, a ovaj susret je sad već redovni program u kalendaru Zajednice Talijana Poreča, domaćina „Stihova“ od samog početka.

NOVOSTI