Program rada DND Poreč

2019. godina

Program rada DND Poreč za 2019. godinu

1. CILJEVI

U 2019. godini nastaviti će se ostvarivati prioritetna programska područja Društva Naša djeca Poreč i strateški ciljevi iz „Strateškog plana Društva Naša djeca Poreč 2018 – 2020“:

 • Zagovaranje i ostvarivanje dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja te stvaranje jednakih mogućnosti za svu djecu
 • Osmišljavanje i provođenje aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme u područjima: izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, zdravlje i sigurnost djece, prevencija pretilosti i promocija zdravih životnih stilova, prevencija nasilja među djecom i neprihvatljivog ponašanja među djecom, kultura, rekreacija te humanitarno djelovanje
 • Podrška roditeljima u odgoju djece
 • Jačanje vrijednosti volonterstva u zajednici (odgoj za volontiranje i volonterski rad)
 • Unaprjeđenje suradnje sa srodnim organizacijama civilnog društva i ustanovama, posebno onim lokalnim
 • Unaprjeđenje suradnje s gradskim vlastima
 • Zadržavanje kontinuiteta postojećih radionica, kampova i manifestacija uz istovremeno prilagođavanje novim interesima i potrebama djece i roditelja (uvođenje novih radionica i programa)
 • Promocija i povećanje vidljivosti DND-a u zajednici
 • Jačanje stručnih, programskih i financijskih kapaciteta DND-a
 • Unaprjeđenje prostornih uvjeta DND-a
 • Uvođenje novih ljudi u Upravni odbor DND-a

DND Poreč će i u 2019. godini nastojati organizacijski se jačati i razvijati u skladu sa strateškim ciljevima za razdoblje od 2018.-2020., ali u velikoj mjeri ovisit će o gospodarskom, političkom, zakonodavnom i socijalnom okružju u lokalnoj zajednici, u Hrvatskoj i šire, kao i o rezultatima natječaja za Institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koji se očekuju krajem prosinca 2018. godine.

Polazište za rad Društva i dalje je: Konvencija UN-a o pravima djeteta, Strategija Vijeća Europe za prava djece 2016.-2021., EU Agenda za prava djece, Globalni ciljevi održivog razvoja UN-a do 2030., Ustav Republike Hrvatske i pozitivni zakoni RH (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine, periodička izvješća Vlade RH o stanju prava djeteta Odboru UN-a za prava djece, Preporuke Odbora UN-a za prava djeteta.), „Lokalna zajednica – izvorište Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih (Zagreb, 2003),
„Gradska slika zdravlja i okvir gradskog plana za zdravlje Grada Poreča“ (Poreč 2008) – prioritet ulaganja su djeca i mladi (kvalitetno slobodno vrijeme i prevencija rizičnih ponašanja), te Statut Društva Naša djeca Poreč od 2015 godine, članak 9., 10., 11., 12.

Program rada planira se i na temelju postojećih interesa i potreba djece i roditelja, u skladu s materijalnim i ljudskim resursima Društva, te se osim toga nadovezuje i na programe Saveza DND-a koji su uvršteni u Nacionalnu strategiju za prava djece u RH za razdoblje od 2014. – 2020. (Dječji forumi, Dječja vijeća, Gradovi i općine prijatelji djece, te Za osmjeh djeteta u bolnici) i na aktivnosti Saveza DND-a u okviru kampanje UN-ovih globalnih ciljeva za održivi razvoj do 2030. god.

2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

2.1. Cjelogodišnje radionice za djecu

Cjelogodišnje radionice podrazumijevaju raznovrsne programe za djecu koji se provode 1 – 2 puta tjedno po 1 – 2 školska sata, uglavnom u prostorijama DND-a, i prate školsku godinu. Voditelji radionica su stručne osobe. Pojedine su radionice za djecu besplatne, dok za druge roditelji plaćaju mjesečnu članarinu.
U 2019. planira se nastaviti s provođenjem onih radionica za djecu koje su započele s radom u listopadu 2018., a to su:

Plesaonica – radionica za djecu od 1. – 3. razreda OŠ, podrazumijeva pripremu za umjetničku školu. U 2019. planira se povećati broj uključene djece većim angažiranjem oko informiranja roditelja o vrijednosti ove radionice. Voditeljica je plesna pedagoginja Andreja Široki.

Breakdance – dvije grupe djece podijeljene po uzrastu i iskustvu, ukupno 25 djece. Voditelj je Valentin Gašparini.
Dramska radionica – uključuje 10-tak djece (osnovnoškolci i srednjoškolci). Voditeljica je profesorica hrvatskog jezika Anči Ritossa Blažević. Radionica je za djecu besplatna.

Likovna radionica – namijenjena je predškolcima. Trenutno je upisano 6-ero djece, te se planira upis nove djece, ukupno barem 10 polaznika i polaznica. Radionicu vodi odgajateljica Valentina Ujčić.

Dječji forum – radionica je namijenjena djeci viših razreda oš i ista je za djecu besplatna, a volonterski je vode naše članice Snježana Lehman i Dunja Klarić. U radionicu je upisano 7-ero djece, te će se nastojati uključiti još djece. Tijekom 2019. planirano je da djeca iz foruma, zajedno s voditeljicama, sudjeluju na susretu dječjih foruma Hrvatske.

Streličarska radionica – predstavlja početnički tečaj streličarstva za djecu i traje cca. dva mjeseca. Radionicu volonterski vodi naš član Fredi Stojnić. Treninzi su započeli u prostoru bivšeg remonta, a nakon dogovora sa SZGP nastavljeni u dvorani Žatika što će se planirati i za dalje.

Znanstvene radionice – nova radionica, podrazumijeva dvije grupe djece (predškolce i djecu nižih razreda OŠ). Voditeljica je psihologinja Valentina Mladinov.

NAPOMENA

Ukoliko se pronađu potrebni materijalni i ljudski resursi, tokom godine, pokušati će se ponovno pokrenuti radionica „Ples mama i beba“ koja je stala s radom zbog preseljenja voditeljice, te jedna nova radionica – radionica programiranja i robotike za školsku djecu.
Tijekom godina planira se sudjelovanje grupe djece iz cjelogodišnjih radionica i voditelja na Smotri DND-a, te se troškovi prijevoza planiraju pokriti iz sredstava Udruge.

2.2. Povremene radionice za djecu

Bajkaonica – jednokratna radionica čiji je cilj promocija pričanja priča i bajki djeci, a koju volonterski vodi naša članica Snježana Lehman. Planira se i dalje provođenje Bajkaonice u DND-u, u okviru određenih manifestacija, te u vrtićima ili školama, ovisno o interesu i potrebama.
Bajkaonica se provodi prema programu Saveza DND – a te je  dio projekta društvene odgovornosti tvrtke Nivea Beiersdorf koja je svim Društvima koja su sudjelovala u edukaciji osigurala rekvizite za kutak Bajkaonice.

Tematska likovna radionica – okuplja školsku djecu koja su povremeno angažirana oko stvaranja raznih kreativnih i/ili likovnih rješenja u okviru neke manifestacije, projekta ili drugo, s čime se planira nastaviti i dalje.

Zimske i proljetne radionice – u vrijeme zimskih i proljetnih praznika u prostorijama DND-a ponovno će se organizirati jednokratne besplatne radionice za školsku djecu, u jutarnjim satima.

2.3. Posebni programi

Ljetni kamp Zabavna ljetna baza – iako postoji potreba za prihvatom većeg broja djece, zbog nedostatka prostornih uvjeta ljetni kamp planira se u lanjskim okvirima. Broj djece ravnomjerno će se rasporediti po smjenama i po skupinama (ovisno o dobi), kao i prethodne godine, jer se pokazalo da isto bitno utječe na kvalitetu rada i učinkovitost. Za rad s djecom planiraju se angažirati isključivo stručne osobe. Planira se i ponovni angažman djece – volontera, no potrebno je poraditi na njihovoj edukaciji, pripremi i sl.
Ovisno o rezultatima natječaja za Institucionalnu podršku, za pripremu prostora i razne tehničke poslove u vrijeme trajanja kampa, angažirati će se jedna osoba na ugovor o djelu kroz tri mjeseca (lipanj, srpanj, kolovoz). Isto tako, u proračunu je predviđen novac za učitelja plivanja, kroz čitav period trajanja kampa, jer se isto pokazalo neophodnim.

Dječje gradsko vijeće – ideja o formiranju DGV pokrenuta je još u 2017. god. kada je DND pripremio i poslao u Grad svu potrebnu dokumentaciju, hodograme i drugo. U svibnju 2018. godini održan je sastanak u Gradu u vezi imenovanja koordinacijskog odbora DGV-a gdje je Grad predložio biti i nositelj navedenog projekta. No, iako je ideja prihvaćena, uslijedila je stanka iz nama nepoznatih razloga, pa se u 2019. god. ponovno planira formiranje DGV i sve popratne aktivnosti oko istog (edukacija vijećnika, edukacija djece, organiziranje izbora,…).

2.4. Javne manifestacije vezane uz obilježavanje važnih datuma:

Veliki mali karneval – za provedbu manifestacije tražiti će se ponovno financijska podrška Grada. Osim dječjih vrtić koji se redovito uključuju u ovu manifestaciju, poziv je upućen i osnovnim školama.

Dani hrvatskog jezika – obilježiti će se kao i prethodnih godina u suradnji s OŠ Poreč i našom članicom, ujedno i školskom knjižničarkom Vesnom Milanović, u razdoblju od 11. do 17.03.2019. na način da se za djecu viših razreda, u školskoj knjižnici, organizira druženje uz igranje raznih društvenih igara koje promoviraju hrvatski jezik.
Stihovi ne priznaju granice – manifestacija kojom se obilježava Svjetski dan pjesništva, 21. ožujak. Uz prethodnu promociju manifestacije po školama, poziv na uključivanje i drugo, djeca/autori prezentirati će vlastite stihove ili prozu, u nekom od javnih prostora.

Gradu s ljubavlju – program kojim DND sudjeluje u obilježavanju Dana Grada 30. travnja, zamišljen je kao javna prezentacija cjelogodišnjih radionica, dječjih uradaka i sl. Osim toga, za svu djecu organizirati će se ponovno i likovni natječaj – ex tempore za djecu.

Dan obitelji 15. 05. – planira se obilježiti organizacijom aktivnosti koja uključuje djecu, njihove roditelje i/ili druge članove obitelji: jednodnevni izlet, druženje u prirodi, radionica, ovisno o mogućnostima.

DNDijada – prezentacija rada cjelogodišnjih radionica, namijenjeno roditeljima i obiteljima djece uključene u radionice. Budući da cjelogodišnje radionice prate školsku, godinu, DNDijada se planira na kraju prvog polugodišta (krajem prosinca) i na kraju drugog polugodišta (početkom lipnja), u nekom od javnih prostora.

Dječji tjedan – prvi cijeli tjedan u listopadu, obilježiti će se organizacijom raznih aktivnosti za vrtićku i školsku djecu, u prostorijama DND-a i drugdje.

Dan konvencije UN o pravima djeteta 20.11. – i ove je godine u planu organizirati jedno kvalitetno predavanje / tribinu za roditelje i sve one koji se bave djecom, angažiranjem nekog stručnjaka i s naglaskom na jednoj od tema aktualnih u području odgoja djece.

Prosinačke svečanosti – uključivanje u program Adventa planira se i u 2019., no ovisno o iskustvu iz 2018. kada se umjesto prodajnog štanda planira provođenje radionica za djecu u popodnevnim satima (u prostoru gradske knjižnice), odlučiti se koja je opcija najbolja.

Veseli glasi / Voci allegre – manifestacija se održava sredinom prosinca. Troškove voditelja festivala i veći dio oko organizacije, preuzeo je Grad, pa će DND osigurati samo tisak priznanja za djecu, dijela nagrada i osvježenja za žiri, te brigu oko uređenja pozornice.

NAPOMENA:

Datumi, poput Svjetskog dana borbe protiv dječjeg rada (12.06.), Međunarodnog dana prijateljstva (30.07.), Međunarodnog dana nenasilja (02.10.) i Međunarodnog dana djevojčica (11.10.), obilježiti će se putem prikladnih razgovora/rasprava i igara, u okviru Dječjeg foruma, osim Međunarodnog dana prijateljstva koji će se obilježiti u ljetnom kampu.

2.5. Projekti

DND se tijekom 2019. planira ponovno prijavljivati na sve otvorene natječaje na koje postoji mogućnost prijave.
Osim partnerstva s Centrom za građanske inicijative (CGI) na projektu Volontiranje To Go koje je započelo u 2017. te traje do 1. lipnja 2019. god., u 2019. nema drugih projekata koji se nastavljaju iz prethodnih godina.

Tijekom prosinca očekuju se rezultati natječaja za Institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i rezultati natječaja Mali projekti za bolje sutra Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva na koji se prijavio projekt Digit i čija bi realizacija trebala započeti u siječnju 2019.