Break dance

Break dance je cjelogodišnji program u koji se prijavljuju najvećim dijelom dječaci. Uz stručnog i motiviranog voditelja djeca uče suvremeni urbani ples i njemu pripadajuće poželjno nenasilno ponašanje, uvažavanje, timski duh, a njihova tijela u razvoju drži u dobroj fizičkoj formi.

U rujnu 2015. godine program je započet u dvije grupe, sada ih je već četiri.

NOVOSTI