Dramska radionica

Dramska radionica ovaj cjelogodišnji program DND financira vlastitim sredstvima. Scensko izražavanje posebno je zanimljiva metoda u osiguravanju cjelokupnog razvoja djeteta. DND-u je postojanje dramske grupe važno i zato što ona može objediniti ostale kreativne skupine u zajedničkim nastupima, ali i produkcijama kazališnih predstava.

NOVOSTI