Strateški plan 2014. – 2018.

Povijest organizacije i postignuća

Udruga je osnovana 16. siječnja 1996.god. na inicijativu tadašnjeg Odjela za društvene djelatnosti Općine Poreč, članova ugašenog prijašnjeg Društva Naša djeca, i ustanova koje se bave djecom na području tadašnje Općine Poreč, u cilju promicanja i ostvarivanja prava djece objedinjenih u Konvenciji UN o pravima djeteta, poglavito promicanja prava djeteta na njegovo slobodno vrijeme koje treba biti kvalitetno i kreativno osmišljeno. Udruga je dobila podršku tadašnjeg Gradskog vijeća, gradskih institucija i sugrađana te je ubrzo dobila na korištenje gradski prostor.

Početak rada obilježen je istraživanjem potreba djece i prepoznavanju njihovih želja kakvim bi se aktivnostima htjela baviti u njihovom slobodnom vremenu, ali i prepoznavanju potreba roditelja kojima slobodno vrijeme djece, osobito za vrijeme ljetnih praznika, predstavlja veliki problem. Posloživši kockice potreba i mogućnosti s operativnim radom započeli smo u travnju 1997. godine, na dan Grada, organiziranjem Cvjetnog korza za djecu vrtićkog i nižeg školskog uzrasta pod nazivom “Darujemo cvijetak za veseliji dječji smiješak” na kojem smo promovirali udrugu, darivanjem sadnica u zamjenu za donaciju građana započeli skupljati dodatna sredstva za rad udruge. Na istoj manifestaciji smo promovirali i naš najveći projekt – Ljetni kamp za predškolsku i osnovnoškolsku djecu koji je krenuo 30.6.1997 godine i uzastopno se održavao u našoj organizaciji do 2008. godine.

Kroz godine smo osluškujući potrebe djece i roditelja, a radeći na promicanju dječjih prava, održavali što cjelogodišnje, što radionice kraćeg razdoblja djelovanja: dramske, plesne (suvremeni ples i hip-hop), malih povjesničara, informatičke, radionica sigurnog rolanja i koturaljkanja, radionica radijskih novinara, break dance radionica, žonglersku radionicu, radionicu uličnog kazališta, likovnu radionicu, brodomodelarsku radionicu, radionicu renesansnih plesova i viteškog mačevanja, bubnjarsku radionicu, radionica animiranog filma, lutkarsku radionicu, radionicu izrade nakita, radionica pjevanja i razvitka glasa, radionicu baroknih plesova, organizirali mnoge i sudjelovali u svim većim manifestacijama u gradu: Veliki – mali karneval, Cvjetni korzo, Dan obitelji, Međunarodni dan muzeja, Gradska fešta Poreč 24 sata, Dječji tjedan, Međunarodni dan prava djeteta (Imaš pravo imati pravo), Prosinačke svečanosti, Dječji festival Veseli glasi-Voci allegre, organizirali ljetni teen camp, posebne radionice tijekom zimskih praznika, stručna predavanja iz redova naših članova i vanjskih suradnika (Jesper Juul) za roditelje i stručnjake. Društvo je izdalo i dvije slikovnice “Djed Mraz u Poreču”, 2006., i “Poznati Porečani kad su bili mali”, 2009.

Udruga za svoj rad dobiva financijsku i stručnu potporu Grada Poreča, Istarske županije (jedan projekt), radnih organizacija, poduzetnika i pojedinaca donatora. Uključen je veliki broj suradnika i volontera što je doprinijelo promicanju vrijednosti volonterizma i podizanju svijesti o poštivanju dječjih prava i organiziranju kvalitetnog slobodnog vremena za djecu u lokalnoj zajednici. Društvo je za svoj rad nagrađeno 2006. godine gradskom priznanjem Poveljom 30. april, a njegova tadašnja predsjednica je za svoj rad u Društvu dobila 2007. godine gradsku nagradu Sveti Mauro.

Provodeći aktivnosti sa djecom i za djecu u duhu tolerancije, poštivanja različitosti, nenasilja i mirnog rješavanja sukoba, učimo ih da budu odgovorni, samosvjesni članovi zajednice sa razvijenim socijalizacijskim vještinama i pozitivnom slikom o sebi.

SWOT analiza

SNAGE

SLABOSTI

 • dobro organizirani
 • uhodani
 • dobra komunikacija
 • međusobno razumijevanje
 • međusobno poštivanje
 • masovnost korisnika
 • brojnost/raznovrsnost programa
 • stručnost/volonterski rad
 • dio smo velike organizacije
 • originalnost u radu/prepoznatljivost
 • nagrade kao potvrda rezultata
 • odgajamo buduće suradnike i voditelje
 • radimo s roditeljima
 • entuzijazam
 • stvorili smo sami svoj prostor
 • vidljivi smo u zajednici
 • zajedništvo
 • samoodrživi smo
 • nemamo adekvatan prostor
 • nedostaje nam volontera
 • ne možemo programima odgovoriti na sve potrebe
 • ne možemo financirati kontinuirano stručno obrazovanje voditelja
 • nezadovoljavajuća suradnja s gradskim vlastima
 • nedovoljna projektna prekogranična suradnja
 • nedovoljna suradnja s drugim DND-ima
 • nedovoljni kapaciteti za pripremu projekata
 • premalo profesionalno angažiranih
 • neki nas doživljavaju kao konkurenciju
 • poljuljano povjerenje javnosti nakon krize s tajnikom
 • gradske vlasti misle da smo nekompetentni
 • jednostrana vidljivost u javnosti
 • inercija
 • iscrpljenost entuzijasta

MOGUĆNOSTI

PRIJETNJE

 • gradska vlast koja razumije potrebe djece
 • GUP-om predviđena „Školjka“ kao društveni prostor (za udruge)
 • nova škola (jednosmjenski rad i prostori za neke aktivnosti DND-a)
 • natječaji za financiranje projekata za rad s djecom
 • pozivi na projektna partnerstva
 • formaliziranje (propisivanje zakonom ili nekim drugim propisom) GDV (gradskih dječjih vijeća)
 • nove poticajne mjere za zapošljavanje (za više profesionalaca u uredu DND) – angažiranje osobe na stažiranje
 • suradnja s lokalnom zajednicom
 • prijatelji DND-a i roditelji djece koja ne pohađaju DND-programe možda bi htjeli volontirati u DND-u
 • suradnja s OCD (organizacijama civilnog društva) Poreča
 • nesigurnost radnog prostora
 • nepovoljne ekonomske prilike za volontiranje
 • društvo ne cijeni volonterski rad
 • nepostojanje komunikacije s drugim OCD-ima
 • prevelika količina informacija i promjena uvjeta rada i financiranja u odnosu na kapacitete OCD-a
 • društveno-ekonomskoj krizi ne nazire se kraj
 • nepostojanje suradnje na gradskoj civilnoj sceni
 • društvo ne cijeni dovoljno rad OCD-a

Što moramo učiniti kako bismo umanjili slabosti, a iskoristili mogućnosti?

Ponajprije treba povećati kompetencije za razvijanje projektnih ideja i stvoriti plan prikupljanja sredstava, a paralelno raditi na uspostavi bolje suradnje s gradskim vlastima i lokalnim OCD-ima. Dio slabosti može se riješiti angažiranjem jedne ili dvije osobe na stažiranje bez zasnivanja radnog odnosa, koja bi se dijelom bavila projektiranjem, a dijelom stvarala plan angažiranja volontera. Velike mogućnosti za projektnu suradnju otvorene su ulaskom Hrvatske u EU. Dobar dio slabosti možemo riješiti i osmišljenim nastupima u medijima, a za to postoje formalne mogućnosti na lokalnim web portalima, radio stanici i regionalnoj TV, ali i boljim korištenjem web stranice i Facebook profila DND-a.

Kako unutrašnjim snagama oslabiti prijetnje?

Temeljna vidljivost DND-a, masovnost naših korisnika, stručnost voditelja/ica, nagrade koje smo dobili i činjenica da smo dio velike mreže DND-a, te da imamo odličnu unutrašnju komunikaciju mogu pomoći u potrazi za trajnim rješenjem problema prostora za rad, a u tom procesu možemo ostvariti i trajna partnerstva s drugim porečkim OCD-ima. Iz tih partnerstava i razmjene vještina i informacija moći ćemo uzajamno jedni drugima pomoći u osnaživanju i boljoj percepciji javnosti prema našem radu. Razumijevanje i poštivanje koje gajimo među sobom i djecom treba prenijeti u kontekst zajednice, što će, uz originalnost našeg rada s djecom i brojnost korisnika donijeti nove volontere i novi entuzijazam u organizaciju.

PEST analiza

POLITIČKO OKRUŽENJE

EKONOMSKO OKRUŽENJE

 • zazor zbog negativne konotacije politike
 • vlada klijentelizam/stvari se rješavaju osobnim kanalima
 • elita nema kontakte s običnim ljudima
 • vijećnici/e uglavnom ne pitaju građane za mišljenje
 • političari sigurni u svoje pozicije
 • mi ne znamo/nemamo želudac tražiti/lobirati
 • društvo se ne bogati, nego je sve siromašnije
 • sve više ljudi ima sve manje
 • neki ljudi imaju sve više
 • izvori novca iz EU fondova nedovoljno iskorišteni
 • iz lokalne zajednice samo manje donacije u novcu ili materijalu i uslugama

SOCIJALNO OKRUŽENJE

TEHNOLOŠKO OKRUŽENJE

 • nepripremljenost za nove vještine i znanja koje traži tržište rada (projektiranje)
 • neki programi imaju široku podršku (na pr. plesne, dramske radionice)
 • prema nekim programima pokazuje se podozrivost (dječja prava, dječji forum, dječje gradsko vijeće)
 • građani neaktivno (nedovoljno informirani i nedovoljno odgovorni)
 • nespremnost mijenjanja navika/stavova
 • previše „sličnih“ informacija odbija pažnju (alternativa= privatni/osobni kanali informiranja)
 • tiskani mediji, web portali, web stranica, društvene mreže – sve dostupno i nedovoljno iskorišteno
 • kompjuterska tehnologija dostupna velikom broju građana

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

1. Edukacija:

POSTOJEĆE
a. za voditelje aktivnosti, roditelje, djecu, voditelje DND-a
b. prava djeteta – dječji forum, dječje gradsko vijeće
c. volontera
U PLANU
a. građana
b. programi za najmlađu djecu (treba ih verificirati, a za to treba riješiti niz uvjeta)

2. Kreativne radionice

POSTOJEĆE
a. ples
b. break-dance
c. dramska
d. žonglerska
e. likovna
f. tehnička
U PLANU
a. pripremanje zdrave hrane (za roditelje)
b. „domaćinstvo“ (igla i konac)
c. ljetni kamp u planini/zimovanje

3. Javne manifestacije

a. maškare
b. Pozdrav proljeću
c. Dan grada
d. Stihovi ne poznaju granice
e. Dječji festival
f. Pikarin samanj
g. Dan obitelji
h. DND-ijada
i. Dječji tjedan
j. Imaš pravo imati pravo
k. Porečka bajka

4. Natjecanja i smotre

a. Prvenstvo Hrvatske u plesu
b. Županijsko natjecanje u plesu
c. Međunarodno natjecanje u plesu
d. SKAGI Pazin
e. Susreti DND-a Hrvatske

5. Suradnja – U PLANU

a. s organizacijama civilnog društva Poreča, Istre, Hrvatske
b. organizacije civilnog društva u okruženju i EU
c. s lokalnim i županijskim vlastima

Strateški ciljevi i zadaci

1. Osnivanje dječjeg gradskog vijeća

1.1. edukacija vijećnika
1.2. senzibiliziranje javnosti i gradskih vlasti
1.3. edukacija djece
1.4. organiziranje izbora
1.5. osiguravanje kontinuiteta

2. Stvaranje stabilnih uvjeta za provođenje programa za djecu

2.1. pronalaženje i educiranje volontera
2.2. osiguravanje kontinuiranog educiranja voditelja aktivnosti
2.3. proširenje programa novim aktivnostima za djecu
2.4. pronalaženja novih izvora financiranja
2.5. ekipiranje uredskog tima
2.6. uvođenje novih ljudi u Izvršni odbor DND-a
2.7. stvaranje partnerskih odnosa s gradskim vlastima
2.8. pronalaženje objekta koji će grad biti spreman dodijeliti za „kuću DND-a“ odnosno „kuću OCD-a“

3. Suradnja i partnerstva s organizacijama civilnog društva, posebno onim lokalnim

3.1. umrežavanje na temelju srodnih ciljeva
3.2. planiranje zajedničke budućnosti (projektna partnerstva, zajednički prostori i službe….)
3.3. edukacija i zaduženja

U Poreču, 28.4.2013.

Sonja Kotur Lovreković, predsjednica

VIZIJA

Utjecati na stvaranje lokalne zajednice koja razumije važnost rada s djecom, poštuje dječja i ljudska prava, razumije potrebe djece i donosi odluke koje svoj djeci jamče ispunjen život, bez nasilja, jednake prilike i život u skladu s prirodom.


MISIJA

Odrasle članove DND-a u radu s djecom vodi entuzijazam volontera i stručnost, djeci daju vlastiti primjer kao uzor u procesu kreativnog učenja o dječjim pravima, nenasilju, poštovanju različitosti, suosjećanja i odgovornosti prema sebi, drugima i okolišu.