Petak, 16. 12. 2016.

Započinjemo 7 zlatnih pravila participacije

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prihvatilo je financiranje našeg projekta “7 zlatnih pravila participacije”, koji će trajati godinu dana, do početka studenog sljedeće godine i kojim imamo namjeru djecu u osnovnim školama poučiti kako sudjelovati u odlučivanju o stvarima koje ih se tiču i kako se izboriti da ih odrasli čuju i uvažavaju. Želimo djecu kroz edukativnu igru naučiti oblikovati i izreći svoj stav bez straha.

Pravo djece na sudjelovanje iziskuje volju odraslih, njihovo strpljenje i vrijeme, a oni su ga dužni osigurati djeci temeljem Konvencije UN-a o pravima djeteta, Strategije Vijeća Europe po pravima djece (2016-2021.=, EU Agenda za prava djece, Strateški plan Ministarstva do 2017. i Nacionalna strategija za prava djece u RH do 2020. godine.

Participacija je proces koji uključuje dijeljenje informacija i dijalog između djece i odraslih temeljen na povjerenju, a projektom je predviđeno generaciju djece u petim razredima upoznati sa sedam pravila participacije, a s dvadesetak zainteresirane djece odraditi participativne radionice po principu neformalne edukacije, kako bismo pripremili temelj za izbor Dječjeg gradskog vijeća Poreča.

7 zlatnih pravila participacije uključuje sedam radionica u kojima ćemo učiti na zabavan način, kroz igru i na temelju iskustva u provođenju sličnog projekta u Škotskoj.

S ravnateljicom OŠ Poreč Nadiom Vinkerlić i stručnom suradnicom Suzanom Uzelac dogovorili smo koju generaciju učenika treba obuhvatiti, a  slijedi izrada kalendara radionica. Dogovor s TOŠ Bernardo Parentin nam predstoji.

NOVOSTI